VARAUSEHDOT, LEVIN SIRIUS

VARAAMINEN JA MAKSU

Ennakkolasku on 30% majoitushinnasta ja loppulasku erääntyy kuusi viikkoa ennen vuokrausajan alkua. Asiakas huolehtii sähköpostiin tulleen loppulaskun maksusta eräpäivään mennessä. Mikäli yksittäisen majoituskohteen hinta on 3000 € tai enemmän, tai vuokrausajan kesto neljä viikkoa tai pidempi, ennakkolasku on 50% majoitushinnasta. Mikäli varaus tehdään alle kahdeksan viikkoa ennen vuokrausajan alkamista, varauksesta muodostuu vain loppulasku, joka erääntyy tapauskohtaisesti 1-7vrk sisällä varauksen teosta. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Laskun mukana lähetetään tiedot majoituskohteesta, ajo-ohje ja ohjeet avainten luovutuksesta.

PERUUTUKSET

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse, faksilla tai kirjeellä) majoituskohteen omistajalle. Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta vaan asiakkaan on aina peruttava varaus kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut kirjallisesti omistajalle. Mikäli asiakas osoittaa, että kirjallinen peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus. Peruutusmaksu on 100 euroa.

Mikäli yksittäinen asiakas peruuttaa varauksensa:

– 28 päivää ennen vuokra-ajan alkamista palautetaan ennakkomaksu vähennettynä peruutusmaksulla.
– 21-28 päivää ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan 50% varauksen arvosta.
– 0-20 päivää ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko vuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut huoneiston vuokraajalle.

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Levin Matkailu Oy:lle. Majoittaja noudattaa myös näissä tapauksissa yllä olevia varausehtoja.

COVID – 19 epidemian aiheuttamat kansainväliset matkustusrajoitukset

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa varaustaan varaus- ja peruutusehdoista poiketen sillä perusteella, että varauksen tehnyt Asiakas tai varauksen perusteella kohteessa Majoittujat eivät pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan tai majoittujien lähtömaan valtio tai Suomen majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia COVID-19 koronaepidemian takia. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska COVID – 19 epidemiassa asetettavat kansainväliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Asiakkaan peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan tässä tilanteessa normaaleja varaus- ja peruutusehtoja.

Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Asiakas tai Majoittujat eivät pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Lentojen peruuttaminen ja aikataulujen muuttuminen on mahdollista COVID – 19 epidemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

OMISTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai huoneiston vuokraajasta riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi huoneiston vuokraaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on vuokranantajalla oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Ota yhteyttä kohteenhoitajaan ja sovi tuloajasta ja avaimista viimeistään 2 arkipäivää ennen vuokrausajan alkamista klo 16 mennessä. Kohteenhoitajan yhteystiedot löytyvät varauksen yhteydessä saamastasi asukasohjeesta. Kohteenhoitajalla on oikeus veloittaa hinnastonsa mukainen korvaus avainten toimituksesta tms., joista ei ole sovittu erikseen.

OLESKELU MAJOITUSKOHTEESSA

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16 mennessä. Lähtöpäivänä luovutus on klo 11.00, ellei majoituskohteen kohdekuvauksessa toisin mainita. Majoituskohteen hintaan sisältyvät vuodevaatteet (tyynyt ja peitot), perusastiasto, vesi ja sähkö sekä wc-paperi (2 rll/wc), siivousvälineet ja aineet. Majoituskohteen normaali lämpötila on 20 – 22 C.

Mikäli majoituskohteen hintaan ei sisälly tai asiakas ei ole ennakkoon varannut liinavaatteita ja/tai lähtösiivousta, tuo hän liinavaatteet sekä vastaa majoituskohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä. Jos liinavaatteet tilataan alle 3 vrk ennen majoituksen alkua, lisätään niiden hintoihin +25% ja toimitusmaksu min. 30€ (ei koske majoitusvarauksia, jotka tehty alle 3 vrk majoituksen alkuun). Makuupussien käyttö on kielletty.

Mikäli majoitushintaan ei sisälly loppusiivousta ja asiakas ei ole suorittanut siivousta asianmukaisesti, on majoituskohteen omistajalla tai -hoitajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Vaikka lähtösiivous olisikin tilattu tai se kuuluisi hintaan, edellytetään asiakkaan luovuttavan majoituskohteen normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä sekä likaiset astiat tiskikoneessa.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty majoituskohteissa! Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut (min. 300€).

Jos majoituskohteen hintaan sisältyvät hissiliput, asiakas on velvollinen palauttamaan ne majoituskohteeseen lähtöpäivänä kello 11 mennessä. Majoituskohteen omistajalla tai hänen edustajallaan on oikeus periä hissilippujen uusimisesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

HENKILÖMÄÄRÄ

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on etukäteen ilmoitettu majoituskohteessa majoittuvan. Teltan, asuntoauton ja –vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

 VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Ilmoita aiheutuneesta vahingosta välittömästi kohteenhoitajalle tai mökin omistajalle

 HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli asiakas ei majoituskohteen omistajan tai tämän edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on majoituskohteen omistajalla tai tämän edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta eikä vuokraa palauteta.

HUOMAUTUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua loman aikana kohteenhoitajalle tai omistajalle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista kohteenhoitajaan ja omistajaan, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Huoneiston omistaja ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

Huoneiston vuokraaja pidättää oikeudet muutoksiin.

 

TERVETULOA LEVILLE JA VIIHTYISÄÄ LOMAA!